Staff de Super Smash Bros.

De SmashPedia la enciclopedia de smash
Ir a la navegaciónIr a la búsqueda

Director[editar código | editar]

Jefe de Programación[editar código | editar]

 • Yoshiki Suzuki

Programadores[editar código | editar]

 • Kouichi Watanabe
 • Yasuyuki Nagashima
 • Yoshimi Takahashi
 • Katsuhiro Sakoda
 • Yoshiya Taniguchi

Jefe de Diseño[editar código | editar]

 • Tsuyoshi Wakayama

Diseñadores[editar código | editar]

 • Hitoshi Kikkawa
 • Junsuke Sugiura
 • Satoko Nakamura
 • Tadashi Hashikura
 • Michiko Takahashi
 • Akio Hanyu
 • Isao Takahashi
 • Youichi Sukino
 • Kazu Ozawa
 • Kunio Watanabe
 • Shigeru Hashiguchi
 • Tatsuhiko Oi
 • Masaya Akiyama
 • Senji Hirose
 • Eriko Suzuki
 • C Shane Allala
 • Takeshi Iizuka
 • Nachi Sugiyama
 • Ryuta Kusumi

Compositor[editar código | editar]

 • Hirokazu Ando

Soporte[editar código | editar]

 • Hisatoshi Takeuchi

Actores de voz[editar código | editar]

Staff Original[editar código | editar]

 • Yoshiaki Koizumi
 • Koji Kondo
 • Hiroji Kiyotake
 • Tomoyoshi Yamane
 • RARE
 • Hirokazu Tanaka
 • Takashi Tezuka
 • Shigefumi Hino
 • Jun Ishikawa
 • Takao Shimizu
 • Takaya Imamura
 • Satoshi Tajiri
 • Benimaru Itoh
 • Makoto Wada
 • Hikaru Jinguji
 • Taro Bando
 • Tsunekaz Ishihara
 • Shigesato Itoi

Staff NOA[editar código | editar]

 • Bill Trinen
 • Michelle Powers
 • Greg Richardson

Agradecimientos especiales[editar código | editar]

 • Satoshi Ishida
 • Chieko Obikane
 • Tetsuya Notoya
 • Jun Yamazaki
 • Chiharu Itoh
 • Yoshiaki Shinohara
 • Sigezo Kawase
 • Shinya Takahashi
 • Tsuyoshi Watanabe
 • Yoshiyuki Tagawa
 • Kensuke Tanabe
 • Yasuhiro Sakai
 • Shingo Okamoto
 • Super Mario Club
 • HAL Debug Team
 • 4Kids Productions

Gerente de Obras[editar código | editar]

 • Ryuki Kuraoka

Gerente de Progreso[editar código | editar]

 • Kimiyoshi Fukui

Productores[editar código | editar]

 • Hiroaki Suga
 • Satoru Iwata
 • Kenji Miki
 • Shigeru Miyamoto

Productor Ejecutivo[editar código | editar]

 • Hiroshi Yamauchi

Presentadores[editar código | editar]

 • NINTENDO Co., Ltd
 • HAL Laboratory, Inc.